Главная страница
Конфиденциальность
Информация для авторов
Наши контакты

Azatlyk Radiosy

Habarlar Gündeligi - 25-nji Fewral, 2020-nji ýyl Habarlar Gündeligi - 25-nji Fewral, 2020-nji ýyl
Просмотры : 3 924 Bu günki programmamyzda: - Goňşy ýurtda koronawirus bilen kesellänleriň sany artýan mahaly, Türkmenistan Eýran bilen ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Türkmenistanyň Dürli Regionlarynda Raýatlaryň Pul Nagtlaşdyrmakdaky Problemalary Saklanyp Galýar Türkmenistanyň Dürli Regionlarynda Raýatlaryň Pul Nagtlaşdyrmakdaky Problemalary Saklanyp Galýar
Просмотры : 348 Türkmenistanyň dürli regionlarynda raýatlaryň bankomatlardan pul nagtlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary, şol sanda ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Koronawirus: Türkmenistan Eýran Bilen Serhedini ýapdy Koronawirus: Türkmenistan Eýran Bilen Serhedini ýapdy
Просмотры : 4 176 Goňşy Eýranda koronawirus sebäpli ölenleriň sany sekiz adama ýeten mahaly, Türkmenistanyň häkimiýetleri bu wirusyň öňüni ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Türkmenistanda ýene-de Bir ýegowa şaýady Türme Tussaglygyna Höküm Edildi Türkmenistanda ýene-de Bir ýegowa şaýady Türme Tussaglygyna Höküm Edildi
Просмотры : 178 Türkmenistanda ýene-de bir ýegowa şaýady dini ynanjy bilen baglylykda türme tussaglygyna höküm edildi. 17-nji fewralda ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Aşgabatda Zir-zibil Dörýän Adamlar Köpeldi, Paýtagt ýaşaýjylary Azygy Gaba Salyp Galdyryp Başlady Aşgabatda Zir-zibil Dörýän Adamlar Köpeldi, Paýtagt ýaşaýjylary Azygy Gaba Salyp Galdyryp Başlady
Просмотры : 131 Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerinde zir-zibilleri dörýän adamlaryň köpelendigini, ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Habarlar Gündeligi - 24-nji Fewral, 2020-nji ýyl Habarlar Gündeligi - 24-nji Fewral, 2020-nji ýyl
Просмотры : 3 660 Bu günki programmamyzda: - Baş Kanuna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Türkmenistanyň Konstitusion ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Habarlar Gündeligi - 21-nji Fewral, 2020-nji ýyl Habarlar Gündeligi - 21-nji Fewral, 2020-nji ýyl
Просмотры : 7 066 Bu günki programmamyzda: - Türkmen prezidenti habar tüýsli degişmeleriň baş temasyna öwrülip barýar, ýöne... - Zaýalanan ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Hytaýdaky Täze Wirus Sebäpli ‘Türkmenhowaýollary’ Pekine Uçar Gatnawlaryny Wagtlaýyn 'ýatyrdy' Hytaýdaky Täze Wirus Sebäpli ‘Türkmenhowaýollary’ Pekine Uçar Gatnawlaryny Wagtlaýyn 'ýatyrdy'
Просмотры : 80 245 Hytaýda peýda bolan täze koronawirus sebäpli “Türkmenhowaýollary” gullugy özüniň Pekine uçar gatnawlaryny wagtlaýyn ...    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Lebaply Býujet Işgärlerine Juma Namazyna Barmazlyk We Iş ýerinde Namaz Okamazlyk Tabşyrylýar Lebaply Býujet Işgärlerine Juma Namazyna Barmazlyk We Iş ýerinde Namaz Okamazlyk Tabşyrylýar
Просмотры : 1 500 Lebap welaýatynyň býujet işgärlerine juma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk tabşyrylýar. Bu waka prezident ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Lebapda Hytaýdan Gelen 470 Raýati Karantinde Saklanýar Lebapda Hytaýdan Gelen 470 Raýati Karantinde Saklanýar
Просмотры : 9 352 Lebap welaýatynda Hytaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 sanysy karantin astynda saklanýar diýip, Azatlyk ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Habarlar Gündeligi - 20-nji Fewral, 2020-nji ýyl Habarlar Gündeligi - 20-nji Fewral, 2020-nji ýyl
Просмотры : 9 112 Bu günki programmamyzda: - Çöllük Türkmenistan Beýik Britaniýadan 10.000 tonna çäge satyn alýar - Lebapda Hytaýdan gelen ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Türkmen Sahnasynyň Wekilleri Prezident Hakyndaky 'ýalan Geplere' Ynanmazlyga çagyrýar Türkmen Sahnasynyň Wekilleri Prezident Hakyndaky 'ýalan Geplere' Ynanmazlyga çagyrýar
Просмотры : 36 709 Türkmen sahnasynyň tanalan wekilleri: aýdymçylar, şortalar, aktýorlar we toý dabaralaryny alyp baryjylar sosial ulgamlarda ...    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Aşgabatda Arzan çörek Dessine Satylyp Gutarýar Aşgabatda Arzan çörek Dessine Satylyp Gutarýar
Просмотры : 2 691 Aşgabadyň döwlet dükanlarynda 60 teňňelik resmi nyrhdan satylýan çöregiň gytçylygy saklanýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministri Wezipesinden Boşadyldy Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministri Wezipesinden Boşadyldy
Просмотры : 10 505 Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň permany bilen milli howpsuzlyk ministri Ýaýlym Berdiýew ...    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň Täze Taslamasy çap Edildi Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň Täze Taslamasy çap Edildi
Просмотры : 2 345 Duşenbe güni Türkmenistanyň döwlet metbugaty ýurduň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Daşary ýurtdan Türkmenistana Dolanan Student Aşgabadyň Aeroportundan Göni Harby Gulluga äkidildi Daşary ýurtdan Türkmenistana Dolanan Student Aşgabadyň Aeroportundan Göni Harby Gulluga äkidildi
Просмотры : 68 981 Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly bir student Moskwadan Aşgabada dolanan güni, paýtagtyň ...    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Hepdäniň Jemi #7 (15.02.2020 ý.) Hepdäniň Jemi #7 (15.02.2020 ý.)
Просмотры : 22 795 Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Ýaýlym Berdiýewiň Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden ...    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Hepdäniň Jemi #8 (22.02.2020 ý.) Hepdäniň Jemi #8 (22.02.2020 ý.)
Просмотры : 3 396 Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy; Çöllük Türkmenistanyň Beýik Britaniýadan 10 müň tonna çäge satyn almagy; ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Owgan Türkmenleri Täze Lider Saýlady Owgan Türkmenleri Täze Lider Saýlady
Просмотры : 5 593 Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanynda owgan türkmenleriniň özlerine öňbaşçy saýlamagy, munuň täsirleri we wada berýän ...Новинка    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть
Aşgabadyň Aeroportunda ýolagçylardan 'para Soralýar' Aşgabadyň Aeroportunda ýolagçylardan 'para Soralýar'
Просмотры : 13 517 Türkmenistanyň migrasiýa häkimiýetleriniň ýurtdan dürli sebäpler, şol sanda iş gözleginde Aşgabadyň halkara aeroportundan ...    от : Azatlyk Radiosy.
 Смотреть